Menu

Hyfforddiant i'ch Ysgol

Barod i Ymuno?

Barod i Ymuno?

Diwrnodau HMS neu sesiynnau gwyll i'ch ysgol

Fel arbenigwyr ar ddefnyddio technoleg yn y dosbarth, gallwn gynnig Datblygiad Proffesiynol Parhaus helaeth i’n hysgolion tanysgrifio ar ddefnyddio technoleg yn y dosbarth.

Mae TwT 360 yn darparu hyfforddiant diwrnod llawn, hanner diwrnod a gyda’r nos i ysgolion ar draws Cymru ar y Fframwaith Cymhwysedd Digidol, Google for Education, codio yn yr ysgol gynradd, sgiliau iPad traws gwricwlwaidd ac ar ddefnyddio TwT 360 yn eich ysgol. Gall tanysgrifwyr TwT 360 fanteisio ar ddisgownt o 10% mewn costau Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

Hyd Hyfforddiant

Gall hyfforddiant fod yn sesiynau diwrnod llawn, hanner diwrnod neu gyda’r nos. Gallwn drefnu hyfforddiant clwstwr hyd yn oed fel bod modd i’r athrawon o’ch holl ysgolion lleol gymryd rhan.

Cynnwys Hyfforddiant

Gellir cynnal hyfforddiant ar amrediad o bynciau yn cynnwys:

  • Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol
  • Google for Education a Chromebooks
  • iPads traws gwricwlaidd
  • Defnyddio TwT 360 yn eich ysgol
  • Asesu ar gyfer Dysgu drwy dechnoleg

Wrth drefnu hyfforddiant diwrnod llawn, gellir cynnwys nifer o’r pynciau yma gyda’i gilydd.

Disgownt o 10%

Fel ysgol danysgrifio TwT 360 fe fyddwch yn derbyn disgownt o 10% ar yr holl gostau Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

Adborth i Hyfforddiant gan ein Hyfforddwr

Syniadau ardderchog ar sut i integreiddio'r fframwaith yn hawdd, wedi codi hyder pob aelod o staff wrth ddefnyddio TGCh ar lawr y dosbarth, esbonio'r FFCD yn glir yn nhermau sy'n hawdd i'w deall, helpu sylweddoli nad ydy'r FfCD yn rhywbeth dylwn ei ofni.

Ysgol Treganna

Caerdydd

Roeddwn yn ddiolchgar iawn am fewnbwn ffres gyda digonedd o syniadau newydd cyffrous i ddefnyddio yn ein gwersi. Dyma'r sbardun oedd angen arnom i ddod a brwdfrydedd a sbarc nôl i TGCh yn y dosbarth. Gwych.

Ysgol y Dderi

Ceredigion

Cynnwys addas, cyflwyniad byrlymus a digon o gyfleoedd i ymwneud â thasgau ac arbrofi gyda'r apps amrywiol. Targedu ystod o oedran ar draws y sector gynradd. Llawer mwy hyderus o gyflwyno codio ar lawr y dosbarth wedi'r hyfforddiant!

 

Ysgol Rhostryfan

Gwynedd

Rhaid dweud mai dyma’r hyfforddiant orau i ni gael ers rhai blynyddoedd ac roedd y ffaith dy fod wedi gallu dod yn ol atom i fesur y cynnydd yn gret – diolch.

Ysgol Bro Allta

Caerffili

Sawl aelod o staff yr ysgol wedi dweud mai dyna'r diwrnod gorau maent wedi ei gael o ran hyfforddiant ers blynyddoedd! Gwych iawn.

Ysgol Penboyr

Carmarthen

Diolch yn fawr am gyflwyno mewn ffordd hawddgar gan ystyried ystod arbenigedd digidol y gynulleidfa. Diolch am y cyngor hefyd. Adborth cadarnhaol iawn gan y staff.

Ysgol Llanhari

Rhondda Cynon Taf

Barod i Ymuno?

Barod i Ymuno?