Menu

Beth yw TwT 360?

TwT 360  yw eich canllaw chi i ddefnyddio technoleg yn eich dosbarth cynradd, gan ganolbwyntio ar y Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Defnyddiwch ein Safle Sgiliau i ddarganfod casgliad anferth o weithgareddau ar gyfer pob elfen o'r Fframwaith ym mhob blwyddyn o’r Meithrin i Flwyddyn 6. Cofiwch wylio allan am ein gweithgareddau tymhorol er mwyn paratoi ar gyfer y Nadolig, Dydd Santes Dwynwen neu Gwpan y Byd.

Barod i Ymuno?

Barod i Ymuno?

Y Safle Sgiliau

Asgwrn cefn TwT 360 ydy’r Safle Sgiliau, sydd â dros 100 tudalen o weithgareddau ar hyn o bryd, pob un yn gysylltiedig gyda gwahanol elfennau o Fframwaith Cymhwysedd Digidol Cymru.

200+ o Weithgareddau

Mae gan y Safle Sgiliau dros 200 o weithgareddau i helpu i weithredu Fframwaith Cymhwysedd Digidol Cymru o’r Meithrin i Flwyddyn 6.

Cysylltiadau Fframwaith

Mae gan pob elfen sengl o’r Fframwaith Cymhewysedd Digidol ei weithgareddau ei hun.

Meini Prawf Llwyddiant

Mae gan pob gweithgaredd ei set ei hun o feini prawf llwyddiant, yn ogystal â geirfa ddefnyddiol a rhai dewisiadau amrywiad.

Pob Platfform

Fe fydd y rhan fwyaf o’n gweithgareddau yn gweithio cystal os ydy eich ysgol yn defnyddio Office, Google Apps, Purple Mash, J2E, Hwb, Apple, iOS neu Android.

Canllawiau Fideo

Mae gan rai o’r gweithgareddau mwy cymhleth ganllawiau fideo, yn dangos yn union i chi sut i baratoi ac addysgu’r tasgau.

Cam wrth Gam

Mae pob un o’n gweithgareddau yn cael eu disgrifio’n fanwl, gyda chanllaw cam wrth gam (mewn Cymraeg clir).

Offer Arall

Aps Allweddol

Mae gennym ddetholiad o aps dibynadwy sydd yn gallu eich helpu i weithredu technoleg ar draws y cwricwlwm. Mae ein tudalennau Aps Allweddol yn cynnwys canllaw Sut i wneud Fideo ar gyfer pob ap ac awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau i ddefnyddio’r ap yn eich pwnc a’ch ystafell ddosbarth.

Gweithgareddau Tymhorol

Calan Gaeaf, Nadolig, Rygbi, Dydd Gŵyl Dewi Sant, Pasg, Cwpan y Byd – Rydyn ni wedi ymrwymo i greu gweithgareddau ar gyfer digwyddiadau pwysig drwy gydol y flwyddyn. Fel gyda’n Safle Sgiliau, mae ein holl Weithgareddau Tymhorol wedi’u hysgrifennu gan roi ystyriaeth i elfennau’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ac mae cyfarwyddiadau clir ynddyn nhw i’ch helpu i’w cyflwyno i’ch disgyblion.

Barod i Ymuno?

Barod i Ymuno?