Menu

Ymuno am Ddim i Helpu Dysgu o Bell

Cofrestrwch eich ysgol heddiw - am ddim!

Gyda holl ysgolion Cymru ar gau, a disgyblion yn gorfod dysgu o'u cartrefi, mae technoleg yn arf hollbwysig i athrawon ei ddefnyddio. I helpu ysgolion cynradd ac athrawon y wlad yn ystod y cyfnod anodd hwn, mae TwT 360 wedi penderfynu agor ein holl adnoddau am ddim i unrhyw ysgol sydd eu heisiau.

  • Pob un o'n 250+ adnodd ar gyfer ysgolion cynradd

  • Am ddim hyd ddiwedd y flwyddyn academaidd

  • Ni fydd tanysgrifiad taledig yn cael ei greu yn awtomatig

  • Cyfrif yr un i'ch holl athrawon

Noder: Mae adnoddau TwT 360 wedi eu creu ar gyfer ysgolion cynradd. Mae dal groeso i unrhyw ysgol uwchradd i greu cyfrif a defnyddio unrhyw adnodd maent yn credu sydd o ddefnydd iddynt.

Llenwch y ffurflen isod i greu tanysgrifiad i'ch ysgol.

Cliciwch yma i ddarllen ein Telerau ac Amodau a'n Polisi Preifatrwydd.

Wedi Tanysgrifio yn barod?