Menu

Safle Sgiliau

Mae’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn nodi’r sgiliau a ddisgwylir ar gyfer pob blwyddyn ysgol mewn 12 elfen ar draws 4 llinyn. Dewiswch flwyddyn ysgol isod.

20161118_141817

Gweithgareddau i'r Meithrin ar sgiliau y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Meithrin

20161118_141856

Gweithgareddau i'r Derbyn ar sgiliau y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Derbyn

20161118_141908

Gweithgareddau i Flwyddyn 1 ar sgiliau y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Blwyddyn 1

20161118_141838

Gweithgareddau i Flwyddyn 2 ar sgiliau y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Blwyddyn 2

ipad-edit

Gweithgareddau i Flwyddyn 3 ar sgiliau y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

DeathtoStock_Wired2

Gweithgareddau i Flwyddyn 4 ar sgiliau y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

colour-capture

Gweithgareddau i Flwyddyn 5 ar sgiliau y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

DeathtoStock_Creative Community7

Gweithgareddau i Flwyddyn 6 ar sgiliau y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5

Blwyddyn 6

Dyma ychydig bwyntiau o rybudd:

  • Rydyn ni’n gwybod bod gallu yn gwahaniaethu’n fawr o fewn grŵp blwyddyn. Does dim un ateb i bawb. Y sgiliau Fframwaith ydy’r sgliau y disgwylir i’r rhan fwyaf o ddisgyblion eu cyflawni ym mhob grŵp blwyddyn. Fe fydd rhai yn mynd ymhellach, ac fe fydd angen i rai weithio ar sgiliau symlach.
  • Gan fod y Fframwaith yn newydd i ysgolion, ni fydd nifer o’r disgyblion wedi dysgu technoleg mor drylwyr yn ystod eu blynyddoedd ysgol cynharach. Am y flwyddyn neu ddwy gyntaf does dim o’i le i athro/athrawes Blwyddyn 3 weithio o rai o elfennau Blwyddyn 2, neu athro/athrawes Blwyddyn 6 yn edrych ar rai o elfennau Blwyddyn 3/4.  Dechreuwch ar lefel eich disgyblion a gweithiwch o hynny.