Menu

Hawlfraint

Telerau Syml

Hawlfraint

Mae'r Hawlfraint i'r holl gynnwys (e.e. testun, fideo, lluniau, sain) ar TwT360.com yn perthyn i ni (TwT 360 Cyf), nawr ac am byth.

Rhannu

Nid oes hawl gennych i rannu unrhyw gynnwys o TwT 360, na manylion mewngofnodi, gyda unrhywun heblaw staff eich ysgol.

Caniatâd

Mae gennych chi ganiatâd i weld a defnyddio ein cynnwys os ydych yn gweithio mewn ysgol sydd yn tanysgrifio i TwT 360.

Newid Swydd

Os ydych wedi gadael eich swydd mewn ysgol sy'n tanysgrifio, ni chewch chi fewngofnodi i'w cyfrif TwT 360. 

Mewngofnodi

Byddwch yn derbyn dolen i rannu gyda'ch staff i'w galluogi i greu cyfrifon personol o dan danysgrifiad yr ysgol.

Diwedd Tanysgrifiad

Os yw tanysgrifiad eich ysgol wedi dod i ben, nid oes hawl gennych i barhau i ddefnyddio ein hadnoddau, hyd yn oed os wedi eu hargraffu.

20161118_141908

Telerau ac Amodau Llawn