Menu

Atebolrwydd

Telerau Clir

Gwarantau

Rydym yn gweithio yn galed iawn i sicrhau fod TwT 360 yn gywir ac yn gyfoes, ond ni allwn addo ei fod yn berffaith gywir pob tro.

Arweiniad

Mae TwT 360 yn eich cyflwyno i weithgareddau a syniadau defnyddiol ond cofiwch mae chi yw'r athro/athrawes. Defnyddiwch ein cynnwys fel arweiniad, ond defnyddiwch eich profiad a'ch gallu wrth benderfynnu pryd a sut i'w ddefnyddio. 

Ddim yn Atebol

Pe bai chi, neu rywun arall, trwy ryw ddigwyddiad annhebygol iawn, ar eich colled oherwydd eich/eu defnydd neu gamddefnydd o TwT 360, ni fyddwn ni yn atebol

Argaeledd

Weithiau mae pethau yn torri neu yn stopio gweithio. Tra bod hi'n annhebygol iawn y bydd TwT360.com ddim ar gael am gyfnod hir, allwn ni ddim addo na wneith hyn fyth ddigwydd.

20161118_141908

Telerau ac Amodau Llawn